Eşi Nilgül Doğan’dan Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumu hakkında açıklama

FETÖ savcılarınca iddianamesi yazılan 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan ve yaş ortalaması 80 olan beş komutanın durumu ağırlaşıyor.

Çok sayıda sağlık sorunu yaşayan komutanlar tüm çağrılara karşın cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Bugün Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan açıklama yaptı. Çetin Doğan’ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Nilgül Doğan, şunları söyledi:

Hoşgo¨ru¨nu¨ze sıgˆınarak, eşim Çetin Dogˆan’ın sagˆlık durumuyla ilgili en son gelişmeleri ve bunun yanı sıra hak-hukuk arayışımızda kamuoyuna yansımayan gelişmelerle ilgili bilgileri degˆerlendirmenize sunmak isterim.

Daha o¨nce duyurdugˆum gibi, 1 Mart 2023 Cuma gecesi saat 23:00 sularında sagˆlık durumunda ani olarak başlayan gelişme sonrası, iki aşamalı acil mu¨dahale ve akabindeki yogˆun bakım ve tedavisinin ardından eşim bugu¨n itibariyle hastaneden taburcu edilmiş bulunuyor. Şu anda kendisi Buca Yüksek Güvenlikli 1 No.lu Cezaevinde ömrünün yeteceği kadar nöbetine devam etmek üzere yoldadır. Ege Üniversitesi Hastanesinde eşimin hayatını kurtarmak için yogˆun ilgi ve tedaviyi esirgemeyen yetkin o¨gˆretim u¨yelerine, yardımcılarına ve de tu¨m sagˆlık çalışanlarına ailece minnet ve şu¨kranlarımızı sunuyorum.

Yaşadıgˆı çok ciddi bir sagˆlık krizini atlatmış olmakla beraber, resmi o¨zel raporlarda belirtilen kronik hastalıklarının eşimin için yarattığı hayati risk, özellikle cezaevi şartlarında geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Bu vesile ile, kimi basın mensuplarımızın hukuki su¨reç ile ilgili tarafıma ilettigˆi soruları maddeler halinde yanıtlamak isterim.

1. Adalet Bakanlıgˆı’nın 20/1 sayılı Genelgesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıgˆınca resen başlatılan su¨reç ile Anayasanın 104/16 Maddesi kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin 5 Nisan 2023 tarihinde eşimin “sürekli hastalık ve kocama” durumu ile ilgili verdiği detaylı rapor, diğer sağlık raporlarıyla birlikte yaklaşık bir yıl önce Adalet Bakanlığı tarafından işleme konulması için Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur.

2. Benzer raporlar verilen 28 Şubat hükümlüsü 8 kişi ile başka suçlardan hükümlü bir kısım şahıslar için Anayasanın belirtilen maddesi uyarınca “cezanın kaldırılması” işlemleri oldukça kısa su¨rede tamamlanmasına ragˆmen, eşimle beraber 28 Şubat davası hu¨ku¨mlu¨ su¨ 5 silah arkadaşı için so¨z konusu su¨recin askıya alındıgˆını o¨gˆrenmiş bulunuyoruz.

3. Bu kapsamda avukatımız Sayın Dr. Serkan Cengiz, hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM, detaylı dilekçemizi Adalet Bakanlıgˆına go¨ndererek go¨ru¨ş talebinde bulunmuştur.

4. Adalet Bakanlıgˆı 06.03.2024 tarihli cevabi yazısına Cumhurbaşkanlıgˆı İdari İşler Başkanlıgˆının degˆerlendirmesini de ekleyerek, o¨zetle “Anayasanın 104/16 kapsamındaki yetkinin ve go¨revin kullanılmasının Cumhurbaşkanının takdirinde ve kişisel bir af mahiyetinde” oldugˆunu vurgulamıştır.

5. Avukatımız Sayın Dr. Serkan Cengiz, AYM’ye Adalet Bakanlıgˆının konuya ilişkin yanıtının Anayasaya ve evrensel hak ve hukuk ilkelerine aykırılıgˆını aşagˆıdaki hususları vurgulayarak yanıt vermiştir. • Anayasamızın 87. Maddesinin açık hu¨kmu¨ uyarınca “genel af ve özel af yetkilileri mu¨nhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uhdesindedir.”

Anayasanın 6/3 Maddesi uyarınca “hiçbir kimse veya kurum, kaynagˆını Anayasadan almayan devlet yetkisini kullanamaz.”

Anayasa’da 2017 yılında yapılan degˆişiklikle so¨ z konusu 104/16 maddesinin eski halindeki (“Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını ha7i7letmek ya da kaldırmak”) “belirli” sözcüğü kaldırılarak metindeki muğlaklık giderilmiş ve Anayasanın digˆer maddeleri ile uyumu sagˆlanmıştır.

Anayasanın 104. Maddesinde Cumhurbaşkanının Devletimizin yu¨ru¨tme erkinin başı olarak go¨revleri belirtilmiş ve kendisi bu go¨revlerin ifası için yetkilendirilmiştir. Bu yetki, bir keyfiyet/takdir mahiyetinde olmayıp, so¨z konusu maddede yer alan hu¨ku¨mlerin resmi tıbbi raporlarla “sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık” hali saptanan bütün hükümlülere ayırım yapmadan uygulanmasını gerektirir.

Yukarıda arz edilen çerçevede AYM’nin talep ettigˆi Adalet Bakanlıgˆı degˆerlendirmesine karşı yapılan nihai savunmaya ilişkin AYM henu¨z bir karar vermemiştir.

6. Üllkemizde 28 Şubat davasına ilişkin hak hukuk arayışımızın tu¨kenmesi sonucunda yine avukatımız Sayın Dr. Serkan Cengiz tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel hak ihlali kapsamında 3 28.07.2023 tarihinde mu¨racaatta bulunulmuştur. Dava su¨recindeki ihlallerle ilgili o¨ n incelemeyi tamamlayan AİHM, so¨z konusu davaya esastan bakmaya karar vermiş ve ilgili başvuru numarasını tarafımıza bildirmiştir. Daha o¨nce de belirttigˆim u¨zere ailem ve ben, eşim için ayrıcalıklı bir muamele asla istemiyoruz. Ancak eşimin, ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın, kendisiyle aynı durumda olan kişilere halihazırda tanınmış olan Anayasal sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Hayatta kalabilmesi için tesadu¨flerin degˆil, hak ve hukukun, daha fazla gecikme olmaksızın tecellisini umuyoruz.

Son olarak, Çetin’i hastaneden cezaevine yolcu ederken, bu¨tu¨n yurtseverlere iletmemi istedigˆi kısa bir mesajı aktarmak istedim.

“Gu¨zel yurdumun her ko¨şesinden, her kesiminden bana destek ve gu¨ç veren yigˆit yurttaşlarım; Sizlere askerce en veciz teşekku¨r olan “Sagˆ olun!” diyorum. Artık vakit u¨lkemizde yaşanan bu¨tu¨n haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksullugˆa ve de yolsuzluklara savaş açıp, u¨lkemizde aydınlık yarınlar için taşıdıgˆımız umutları yeşertenlere destek ve gu¨ç vermek zamanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk’ün kurdugˆu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Cumhuriyetimizin sevdalılarına go¨nu¨l dolusu sevgi ve saygılar, esenlikler dilerim. Çetin Dogan”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x